Alulírott …………………………………………………………………………………….

kijelentem, hogy a MAVIT Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:                    2440 Százhalombatta, Damjanich út 22.

cégjegyzékszám:        13-09-085037

adószám:                    12476310-2-13

Telefonszám:             30/986-2928

E-mail cím::               info@mavit.hu

weboldal:                   www.mavit.hu

 

Adatkezelési Tájékoztatóját megismertem, az abban meghatározott adatkezelési szabályokat  – ideértve az abban szereplő adatátadásokat is – tudomásul veszem.

 

Adataim közlése kapcsán felelősséget vállalok azért, hogy az általam megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek, azok személyi okmányaimban foglaltakkal egyezőek, továbbá az általam közölt adatok – amennyiben azok nem saját személyes adataim – közléséhez, átadásához jogosultsággal rendelkezem, azok a valóságnak megfelelnek.

 

Kelt: ……………………………………………………………..

 

 

Aláírás: …………………………………………………………………………..